نمایندگی هاست سی پنل

نمایندگی پایه
 • 20 گیگ فضای سرویس هاست
 • 1 ترابایت پهنای باند ماهیانه
 • 50 تعداد دامنه
 • سی پنل پنل هاست
نمایندگی حرفه ای
 • 40 گیگ فضای سرویس هاست
 • 2 ترابایت پهنای باند ماهیانه
 • 200 تعداد دامنه
 • سی پنل پنل هاست
نمایندگی پیشرفته
 • 60 گیگ فضای سرویس هاست
 • 4 ترابایت پهنای باند ماهیانه
 • نامحدود تعداد دامنه
 • سی پنل پنل هاست
نمایندگی طلایی
 • 80 گیگ فضای سرویس هاست
 • 6 ترابایت پهنای باند ماهیانه
 • نامحدود تعداد دامنه
 • سی پنل پنل هاست