سرور کلود ( Oneprovider )

سرور Cloud 1
 • 1 عدد هسته
 • 512 مگابایت میزان رم
 • 10 گیگ ( SSD NVME ) هارد
 • نامحدود ترافیک
سرور Cloud 2
 • 1 عدد هسته
 • 512 مگابایت میزان رم
 • 20 گیگ ( SSD NVME ) هارد
 • نامحدود ترافیک
سرور Cloud 3
 • 1 عدد هسته
 • 1 گیگ میزان رم
 • 30 گیگ ( SSD NVME ) هارد
 • نامحدود ترافیک
سرور Cloud 4
 • 2 عدد هسته
 • 2 گیگ میزان رم
 • 40 گیگ ( SSD NVME ) هارد
 • نامحدود ترافیک