سرور کلود ( Ovh Cloud )

سرور Value
 • 1 عدد هسته
 • 2 گیگ میزان رم
 • 40 گیگ ( SSD NVME ) هارد
 • نامحدود ترافیک
سرور Essential
 • 2 عدد هسته
 • 4 گیگ میزان رم
 • 80 گیگ ( SSD NVME ) هارد
 • نامحدود ترافیک
سرور Comfort
 • 4 عدد هسته
 • 8 گیگ میزان رم
 • 160 گیگ ( SSD NVME ) هارد
 • نامحدود ترافیک
سرور Elite
 • 8 عدد هسته
 • 8 گیگ میزان رم
 • 160 گیگ ( SSD NVME ) هارد
 • نامحدود ترافیک