سرور کلود آمریکا ( Hetzner Cloud )

سرور cpx11
 • 2 عدد هسته
 • 2 گیگ میزان رم
 • 40 گیگ ( SSD NVME ) هارد
 • 20 ترابایت ترافیک
سرور cpx21
 • 3 عدد هسته
 • 4 گیگ میزان رم
 • 80 گیگ ( SSD NVME ) هارد
 • 20 ترابایت ترافیک
سرور cpx31
 • 4 عدد هسته
 • 8 گیگ میزان رم
 • 160 گیگ ( SSD NVME ) هارد
 • 20 ترابایت ترافیک
سرور cpx41
 • 8 عدد هسته
 • 16 گیگ میزان رم
 • 240 گیگ ( SSD NVME ) هارد
 • 20 ترابایت ترافیک
سرور cpx51
 • 16 عدد هسته
 • 32 گیگ میزان رم
 • 360 گیگ ( SSD NVME ) هارد
 • 20 ترابایت ترافیک