سرور مجازی فرانسه ( NVME OVH )

سرور VDS1

2 عدد هسته
2 گیگ میزان رم
30 گیگ ( SSD NVME ) هارد
20 ترابایت ترافیک

سرور VDS2

2 عدد هسته
4 گیگ میزان رم
55 گیگ ( SSD NVME ) هارد
20 ترابایت ترافیک

سرور VDS3

4 عدد هسته
8 گیگ میزان رم
100 گیگ ( SSD NVME ) هارد
20 ترابایت ترافیک

سرور VDS4

4 عدد هسته
16 گیگ میزان رم
200 گیگ ( SSD NVME ) هارد
20 ترابایت ترافیک