سرور کلود ( Hetzner Cloud )

سرور های ابری هتزنر بسیار قدرتمند دارای آپتایم و پایداری بالا

سرور cx11
 • 1 عدد هسته
 • 2 گیگ میزان رم
 • 20 گیگ ( SSD NVME ) هارد
 • 20 ترابایت ترافیک
سرور cx21
 • 2 عدد هسته
 • 4 گیگ میزان رم
 • 40 گیگ ( SSD NVME ) هارد
 • 20 ترابایت ترافیک
سرور cx31
 • 2 عدد هسته
 • 8 گیگ میزان رم
 • 80 گیگ ( SSD NVME ) هارد
 • 20 ترابایت ترافیک
سرور cx41
 • 4 عدد هسته
 • 16 گیگ میزان رم
 • 160 گیگ ( SSD NVME ) هارد
 • 20 ترابایت ترافیک
سرور cx51
 • 8 عدد هسته
 • 32 گیگ میزان رم
 • 240 گیگ ( SSD NVME ) هارد
 • 20 ترابایت ترافیک