سرور مجازی اختصاصی ( Worldstream )

سرور مجازی اختصاصی هلند - VDS 2GB

2 عدد هسته
2 گیگ میزان رم
35 گیگ ( SSD NVME ) هارد
2 ترابایت ترافیک

سرور مجازی اختصاصی هلند - VDS 4GB

2 عدد هسته
4 گیگ میزان رم
65 گیگ ( SSD NVME ) هارد
2 ترابایت ترافیک

سرور مجازی اختصاصی هلند - VDS 8GB

4 عدد هسته
8 گیگ میزان رم
100 گیگ ( SSD NVME ) هارد
5 ترابایت ترافیک

سرور مجازی اختصاصی هلند - VDS 16GB

6 عدد هسته
16 گیگ میزان رم
160 گیگ ( SSD NVME ) هارد
7 ترابایت ترافیک