سرور کلود ( Vultr Cloud )

سرور پایه
 • 1 عدد هسته
 • 1 گیگ میزان رم
 • 25 گیگ ( SSD NVME ) هارد
 • 1 ترابایت ترافیک
سرور حرفه ای
 • 1 عدد هسته
 • 2 گیگ میزان رم
 • 55 گیگ ( SSD NVME ) هارد
 • 2 ترابایت ترافیک
سرور پیشرفته
 • 2 عدد هسته
 • 4 گیگ میزان رم
 • 80 گیگ ( SSD NVME ) هارد
 • 3 ترابایت ترافیک
سرور فوق العاده
 • 4 عدد هسته
 • 8 گیگ میزان رم
 • 160 گیگ ( SSD NVME ) هارد
 • 4 ترابایت ترافیک